Autóbérlés egész évben!
Get Adobe Flash player

question_shieldbfinfo_shield

Amennyiben valamelyik feltételnek nem tud eleget tenni kérjük, érdeklődjön telefonon!
Igyekszünk rugalmasak lenni, reméljük találunk rá megoldást.

A bérléshez csupán három dolog kell!
Bemutatandó okiratok.
30.000-150.000.- Ft kaució készpénzben.
Bérlési időszaknak megfelelő bérleti díj készpénzben.

Kiszállítás esetén a fentieken kívül plusz:
Bemutatandó okiratok fénymásolata.
Kiszállítás díja készpénzben.

Bérléshez az alábbi eredeti dokumentumok bemutatása szükséges:
(Kiszállítás esetén fénymásolatot kérünk!)

Magyar állampolgárságú magánszemély esetében:
Érvényes személyi igazolvány
Minimum 1 éves, érvényes jogosítvány
Állandó lakcím igazolásáról lakcímkártya
1 db 2 hónapnál nem régebbi befizetett közüzemi számla (mobiltelefont kivéve!)

Külföldi állampolgárságú magánszemély esetében:
Érvényes útlevél
Minimum 1 éves, érvényes jogosítvány
Visszaigazolható magyarországi tartózkodási hely

Gazdasági társaság és egyéb szervezetek esetében:
Társasági Szerződés vagy alapító okirat
Aláírási Címpéldány
Utolsó bankszámla kivonat + vonalas telefonszám
Cégkivonat
Meghatalmazás

Gépkocsit átvevő személytől:
Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
Minimum 1 éves, érvényes jogosítvány
Állandó lakcím igazolásáról lakcímkártya + vonalas telefonszám
Aláírási jogosultságot igazoló dokumentum

Kaució minden esetben: 30.000-150.000.- Ft!

A feltüntetett bérleti díj tartalmazza:

Lehetőség több sofőr megjelölésére.
Kötelező Felelősség Biztosítás.
Nemzetközi biztosítás bizonyos országokba.
24 órás assistance szolgálat.
Szükség esetén csereautó biztosítása.
Az évszaknak megfelelő állapot. (pl. évszaknak megfelelő gumiabroncs)
Határkilépő engedély bizonyos országokba.
Súlyadó, valamint minden, gépjárművel kapcsolatos adó.

A feltüntetett bérleti díj nem tartalmazza:

A bérlet során felmerült üzemanyag költsége.
A gépjármű használata során bekövetkezett tilosban parkolás, gyorshajtás, a KRESZ be nem tartásából eredő büntetések, egyéb büntetések stb. átvállalása. (A hatóságok megkeresése alapján a használó neve továbbításra kerül, vagy köteles haladéktalanul megtéríteni a büntetést a cégnek, vagy a büntetés befizetésének igazolása.) Nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségek. Tartozék hiány. (A gépkocsik a KRESZ szerint előírt kötelező tartozékokkal kerülnek átadásra, melyeket a bérlő köteles hiánytalanul megőrizni.) Abroncs sérülés esetén kötelező az abroncs javítása vagy pótlása. Takarítás költsége. (Gépjármûveink tisztán kerülnek átadásra, és szintén így kell leadni, ellenkező esetben 4000-15000.-Ft  takarítási költség levonásra kerül a kaució összegéből.) Az autópálya használatra jogosító matrica díja.

Egyéb tudnivalók:

A bérleti díjat a bérlet kezdetekor kell egy összegben megtéríteni. Bérleti idõn belül hamarabb visszaadott autó után, nem jár visszatérítendõ bérleti díj!
1 bérleti nap az átvételtõl számított 24 órának felel meg.
1 órát meghaladó késés esetén újabb 24 óra kerül felszámításra.
Bérlési idõ minimum 2nap
Autóinkra a napi kilométer limit belföldön 200 km,külföldi használat esetén 200km melyet a bérleti díj tartalmaz,(ezen felül kilométerenként 50 Ft).
Kiszállítás esetén a bemutatandó dokumentumokról fénymásolatot kérünk.
Autólopás esetén a bérlõnek haladéktalanul értesíteni kell a bérbeadót és ezt követõen együttesen teszik meg a feljelentést a rendõrségen.A bérlő kötelessége, hogy baleset vagy káresemény esetén értesítse a bérbeadót.
Baleset esetén minden esetben a kárbejelentõ lapot, illetve rendõrségi jegyzõkönyvet ki kell töltetni.

A megengedett 130 Km/h sebesség feletti tartós közlekedés a kaució elvesztésével jár!

Amit a bérelt gépjárművel kifejezetten tilos:

– másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,
– üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,
– autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzésre) használni,
– másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,
– hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,
– alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
– a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni
– élő állatott szállítani az autóban.

Amennyiben valamelyik feltételnek nem tud eleget tenni kérjük, érdeklődjön telefonon!
Igyekszünk rugalmasak lenni, reméljük találunk rá megoldást.

Copyright © 2014, AUTOGREX All Rights Reserved.